Ons onderwijs
De openbare basisschool De Zes Wielen is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht culturele achtergrond, geloofs en/of levensovertuiging. In de huidige multiculturele samenleving wil de school een bijdrage leveren aan de acceptatie en integratie van de verschillende culturen.

De 3 pijlers van ons onderwijs zijn:
  • pedagogiek
  • kind centraal
  • boeiend leren 

Pedagogiek:
Samen maken wij er een fijne school van, waar kinderen tussen de 2 en 13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. Optimaal ontwikkelen kan alleen in een veilige omgeving, waar niet ieder kind gelijk is, maar wel gelijkwaardig.

Wij zijn een KiVa school! Voor meer informatie over KiVa, kijk onder het kopje ouders.
 
Kind centraal:
Bij alle beslissingen die wij nemen staan de kinderen centraal. Wij bieden een rijke leeromgeving en een doorgaande ontwikkellijn op didactisch en pedagogisch gebied. Bij ons leren kinderen voor de toekomst.
 
Boeiend leren:
Door de principes van Boeiend Onderwijs toe te passen op alle basisvakken, genereren wij hoge opbrengsten. De andere vakken worden geïntegreerd aangeboden binnen vijf hoofdthema’s, die zichtbaar zijn door de hele school. In iedere groep zien wij betrokken leerlingen, die zichtbaar leren.
Brede vorming:                        
Wij zijn bezig met het inrichten van Integrale Kindcentra. Onderwijs en opvang onder één dak. In het kader van het IKC en Brede school zijn er diverse activiteiten na schooltijd. Het accent ligt op sport, cultuur en 21st Century Skils.
Vroeg Vreemde Talen Onderwijs. Wij bieden Engels vanaf groep 1.
 
Intensieve samenwerking:        
Met ouders. We zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het kind.
Met vaste ketenpartners. De opvang (peuter, voorschools en naschools) wordt verzorgd door De Kinderkamer en Skoa / Spa.
Partners als Artiance, Sportservice Alkmaar, Horizoncollege en Inholland zorgen voor culturele en sportieve activiteiten zowel in als na schooltijd.
Ons motto is: Kwaliteit maak je zelf, maar niet alleen!
 
Gezonde school:                       
Wij besteden extra aandacht aan: gezonde voeding, sport en bewegen.