Plusklas
Sommige kinderen hebben een ontwikkelingsvoorsprong en hebben niet genoeg aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt. Om te voorzien in de onderwijsbehoefte van deze kinderen hebben we bij ons op school een Plusklas. . 

Leren samenwerken en ontwikkelen van sociale vaardigheden zijn o.a.  uitgangspunten in de plusklas. Onderwerpen in de plusklas worden aangeboden vanuit interesse van kinderen. De plusklas wordt gebruikt als aanzet tot verrijking van het onderwijspakket.

Vanaf groep 5 kunnen kinderen geselecteerd worden voor de plusklas. In de plusklas leren de kinderen leren. Vaak gaat het oefenen van de lesstof en het leren in de klas bij excellente kinderen erg makkelijk of vanzelf. In de bijeenkomsten leren de kinderen hoe ze moeten leren en worden ze voorbereid op de hogere orde denkopdrachten.

Tijdens de les kiezen de kinderen een interessekaart met hogere orde denkopdrachten uit waarmee ze een periode aan de slag gaan. Ze werken zelfstandig in de klas aan deze opdrachten. Tijdens de geplande bijeenkomsten krijgen de kinderen feedback en is er gelegenheid om vragen te stellen.

In de plusklas werken we volgens de taxonomie van Bloom.