Academie072
Academie 072, een buitenschoolse leeromgeving.

Elke leerkracht herkent het. De kinderen waar van je weet dat ze beter zouden moeten presteren dan ze doen. Je werkt er als leerkracht binnen schooltijd keihard aan om hen op het te verwachten niveau te krijgen. Vaak lukt dat. Soms denk je ook; ‘had ik maar iets meer tijd om...' of ‘kon ik nog maar even extra …’.

Vaak ontbreekt het aan tijd en middelen om dat stukje extra te kunnen doen waarmee het kind na acht jaar basisschool zijn mogelijkheden optimaal heeft benut.

Een buitenschoolse voorziening waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Academie072 biedt de kinderen een uitdagende en plezierige leeromgeving, waar op een andere manier wordt gewerkt dan binnen school. Een plek waar de kinderen worden begeleid door deskundige docenten en worden gestimuleerd door hun ouders. Een plek ook waar de kinderen graag willen zijn.

Het uiteindelijke doel van de academie is dat kinderen betere resultaten halen voor begrijpend lezen en woordenschat en zo hun schoolsucces vergroten.