Medezeggenschapsraad
De MR heeft binnen de schoolorganisatie van de Zes Wielen een belangrijke rol. De MR bestaat uit 3 leerkrachten en 6 ouders. Zij zijn afkomstig van alle drie de locaties. In vergaderingen houden zij zich bezig met controle op het beleid van de school. Ze geeft advies aan het bestuur van de school, denkt mee en heeft instemmingsrecht bij allerlei zaken. Denk hierbij aan de groepsindeling, huisvesting en financiën.