Inspectiebezoek 2015
Samenvatting van de belangrijkste oordelen:

Obs De Zes Wielen heeft haar kwaliteit grotendeels op orde. De inspectie handhaaft dan ook het Basisarrangement.
 
  • De eindresultaten die de school in de kernvakken behaalt, liggen boven de ondergrens van de inspectie en ook het perspectief voor volgend jaar is gunstig.
  • De school hanteert een passend leerstofaanbod en heeft oog voor de brede ontwikkeling van haar leerlingen.
  • De leraren leggen duidelijk uit en werken zoveel mogelijk volgens het instructiemodel dat zij met elkaar hebben afgesproken. Wel kunnen zij leerlingen actiever betrekken door meer interactie en coöperatieve werkvormen in hun lesgeven te integreren.
  • De wijze waarop het team de toets- en observatiegegevens analyseert en gebruikt om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen, is onvoldoende inzichtelijk.
  • De school kent een veilig en positief schoolklimaat. Wel kan het aanbod voor sociaal-emotionele ontwikkeling beter uitgelijnd worden. Het team werkt gemotiveerd aan de continue verbetering van de onderwijskwaliteit. De directie staat voor de uitdaging om focus aan te brengen in de veelheid aan plannen die zij heeft.

Klik op de link om het hele inspectierapport te downloaden.

Inspectierapport De Zes Wielen 2015